Website onderhoud

Informatievoorziening en klantenbinding zijn vaak twee basisdoelstellingen om een website te ontwikkelen.

Een belangrijke voorwaarde om aan deze doelstelling te voldoen is het up-to-date houden van uw website.

Het onderhoud van een website mag niet onderschat worden. Het is namelijk niet voldoende om over een techniek te beschikken die toelaat onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Men moet ook over de nodige grafische feeling beschikken, online teksten kunnen schrijven en hiervoor de nodige tijd kunnen vrij maken.

Afhankelijk van de aanwezige kennis en tijd dient men dus een keuze te maken hoe men het onderhoud van de website wenst te organiseren.

1. Er is voldoende kennis en tijd in de organisatie aanwezig:

In dit geval is er een webmaster in de organisatie aanwezig. Belangrijk is dat er dan een goed authoring-tool gekozen wordt en dat bij de oplevering van de website de nodige uitleg aan de webmaster wordt gegeven (steeds op te nemen in de opstelling van een lastenboek voor de ontwikkeling van uw website):

  • hoe is de website opgebouwd?
  • hoe is de CSS opgebouwd?
  • indien de website gebruikt maakt van dynamische modules, hoe zijn deze ontwikkeld, of is er een beheerstool aanwezig?
  • ...

2. Er is voldoende tijd maar niet de juiste technische kennis aanwezig:

In dit geval zal het onderhoud gebeuren door een administratief personeelslid. Belangrijk is dan dat de persoon in kwestie over voldoende grafische feeling beschikt, na de nodige uitleg begrijpt welke regels er in acht genomen dienen te worden om een webpagina op te maken en last but not least over een gebruiksvriendelijk contentmanagement tool beschikt.

We adviseren hier om steeds te kiezen voor een WYSIWYG-editor i.p.v. een sjabloon geörienteerde editor!

3. Er is onvoldoende tijd en/of er is geen technische kennis aanwezig:

Het is perfect mogelijk om het onderhoud van uw website uit te besteden. Men dient er wel rekening mee te houden dat er steeds een interne organisatie nodig is die de elementen die aangepast dienen te worden bijhoudt, de nodige informatie verzamelt en deze aanpassingen op frequente basis doorgeeft.

Men kan hier op basis van een uurtarief werken of een vaste prijs bepalen in het kader van een onderhoudscontract. De keuze is afhankelijk van de frequentie van de aanpassingen. Dienen er maandelijks aanpassingen te worden doorgevoerd dan is een contract interessant, dienen er maar om het half jaar aanpassingen te worden doorgevoerd dan is eerder een uurtarief interessant.

Wenst u bijkomende informatie over het uitbesteden van het onderhoud van uw website of de integratie van een contentmanagement tool, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Aanverwante onderwerpen

Herwerken van een bestaande website | Website ontwikkeling | Hosting