Website restyling, uitbreiding en herwerking

Net zo belangrijk als het opstellen van een lastenboek bij het ontwerp van een nieuwe website, is het uitvoeren van een auditing bij de herwerking van een bestaande website.

Het resultaat van een dergelijke auditing is een sterkte-zwakte analyse die binnen de doelstellingen op korte, middel en lange termijn aanduidt welke elementen aan de website dienen aangepast te worden.

Wat onderzoeken we bij een dergelijke auditing?

Om een zo goed mogelijk beeld te verkrijgen van enerzijds het kwaliteitsniveau van uw huidige website en anderzijds de evolutie die de website dient te ondergaan om uw doelstellingen op lange termijn te bereiken, dienen volgende elementen onderzocht te worden:

  • uw doelstellingen op korte, middel en lange termijn met deze website
  • welke doelgroepen u wenst te benaderen
  • opbouw van de navigatiemetafoor
  • de grafische vormgeving in functie van uw huidige huisstijl
  • de aanwezige inhoud
  • de technische opbouw
  • de toegankelijkheid van de website
  • de mogelijkheden om de website zelf aan te passen

Naast deze analyse wordt er een voorstel tot herwerking opgesteld dat ten eerste concreet aangeeft hoe de website herwerkt dient te worden en ten tweede welke acties hiervoor nodig zijn.

Kosten website redesign

Dit actieplan kan vervolgens worden gebruikt om een prijssetting op te stellen. De combinatie van de doelstellingen, de sterkte-zwakte analyse, het actieplan en de prijssetting kunnen dan gebruikt worden om een investeringsplan voor korte, middel en lange termijn op te maken.

Op deze manier creëert u voor uw bedrijf een visie voor de evolutie van uw website op lange termijn.

Kan een herwerking ook gebeuren zonder auditing?

Als u zelf uw behoeften en de zwakke punten van uw huidige website zeer goed kunt definiëren, dan kan natuurlijk onmiddellijk een concreet voorstel tot herwerking van uw website worden gemaakt.

Wenst u bijkomende informatie over het herwerken van een bestaande website, neem dan vrijblijvend contact met ons op.